top of page

manglende empati i parforhold 3 tegn på narcissisme

Hvor mange gange er du blevet snydt af mennesker på grund af manglende empati?


Genkendelse af manglende empati - burde vi have lært af vores forældre


Som mennesker lærer vi hele tiden noget nyt men vi skal blive bedre til at genkende manglende empati i vores relationer.


Når det gælder narcissisme og deres manglende empati, har vi dog en tendens til at falde i fælden gang på gang.


Årsagen er, at vi ikke er dygtige nok til at genkende oprigtig empati – hvem skulle egentlig have lært os det?


Vores forældre har videregivet de lektioner, de selv lærte af deres forældre, og ofte passede vores følelser ikke ind, eller vi blev bedt om at stoppe med at være vrede for ikke at gøre mor eller far kede af det.


Det er et omfattende og meget spændende emne, som vi bør tage op en anden dag. I dag skal det handle om, hvordan du kan undgå at falde i 'narcissistfælden' og lære at træffe dine egne forholdsregler.


Manglende empati


Hvad er empati og hvordan spotter vi den manglende empati i vores parforhold?


Empati sikrer, at vi ikke med vilje gør andre ondt. Hvis vi skader andre, oplever vi dårlig samvittighed, retter op på vores handlinger og tager ansvar.

Narcissister har manglende empati og de forsøger ikke at rette op på noget eller tage ansvar, det overlader de fint til alle andre.


Her er fire essentielle elementer, der ligger til grund for empati:


✔ Samvittighed

✔ Skyld

✔ Handling

✔ Ansvar


Konsekvenserne af Manglende Empati hos Narcissister: Samvittighedsløse Handlinger og Fravær af Ansvar


Narcissisters manglende empati, betyder, at samvittighed, handling og ansvar ofte er fraværende. De kan udvise det, der kaldes kognitiv empati, som er evnen til at forstå andres følelser uden nødvendigvis at føle dem selv.


Det er denne form for empati, der ofte får os til at falde i fælden og hvor vi overser den manglende empati. Kognitiv empati indebærer, at de har ordene i deres magt, men når det kommer til handling, er det ofte fraværende.


Lad os se nærmere på, hvordan du med sikkerhed kan spotte manglende empati i dit parforhold.


Alle narcissister lever efter et mantra!


✔ De følger deres egne ord, og i deres verden prioriterer de ord højere end handlinger.

✔ Narcissister undgår at tage ansvar, og med ansvar følger naturligvis handling.

✔ Narcissister opstiller regler og krav, som de selv ikke følger eller overholder.


Disse tre kendetegn er typiske for narcissister, og hvis du oplever vrede eller uretfærdighed, så undersøg, om det måske skyldes en af disse årsager som er tegn på manglende empati i parforholdet.


Dette viser en mangel på empati, for ægte empati tvinger os til at tage ansvar og rette op på vores handlinger.


Jeg håber, dette giver mening for dig, og at du i fremtiden vil være bedre rustet til at se gennem ord og fokusere på handlinger – for handlinger snyder aldrig, men ord kan derimod være tomme og uden den vigtige handling.


Vil du vide mere om narcissisme så læs dette blogindlæg:


Narcissisme er ikke en diagnose det er en adfærd og et mønster


Må du få en fantastisk dag...


Mange hilsner Monnieh Petersen, Rådgiver


Oftest stillede spørgsmål om empati


Hvorfor mangler jeg empati?

Manglen på empati kan skyldes flere faktorer, herunder opvækstmiljø, personlige oplevelser, eller endda neurologiske forhold. Nogle mennesker kan have sværere ved at forbinde med andres følelser på grund af tidligere traumer eller manglende eksponering for sociale interaktioner, mens andre måske har en medfødt svaghed for at forstå andres følelser.

Hvornår mangler man empati?

Kan man lære empati som voksen?

Kan man have sympati uden empati?
59 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page